Eenzaam, toch niet in Medemblik?

Boks - jong en oudwoensdag 27 december 2017 19:48


Een groeiend aantal mensen in Nederland en ook in Medemblik voelt zich eenzaam. Kerst hebben we net achter de rug. Bij uitstek de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Maar voor veel mensen wordt het gevoel van eenzaamheid sterker bij het naderen van de feestdagen. Niet alleen ouderen, maar ook alleenstaanden, daklozen en zelfs jongeren kunnen het gevoel hebben eenzaam te zijn. Eenzaamheid kan verdriet opwekken omdat jij het gevoel hebt de enige te zijn die niet in gezelschap van vrienden of familie is.
Verbinding met anderen zoeken
De grote geleerde en wetenschapper Albert Einstein heeft ooit geschreven dat het onze taak is de cirkel van compassie te vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor worden omvat.
En ons grote voorbeeld Jezus wordt in deze dagen herdacht. Hij is geboren om mensen met elkaar en God te verbinden om niet eenzaam te zijn.
Medemblik een mooie gemeenschap.
De betrokkenheid van burgers bij de leefbaarheid van de wijken kan worden ingezet in de strijd tegen de eenzaamheid. Maar ook maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, de geloofsgemeenschappen, het bedrijfsleven en de gemeente zelf. Meer mensen dreigen door gezondheids- of financiële problemen in een sociaal isolement te raken. Het zou goed zijn als we in Medemblik regelmatig de aandacht richten op het vasthouden van het onderwerp eenzaamheid. Maar ook middelen daarvoor ter beschikking stellen.
Moeder Theresa heeft eens gezegd als je geen 100 mensen kunt helpen, help er dan tenminste één.

Een heel goed 2018 in verbondenheid!

Silva Visser, fractievoorzitter

« Terug