Samenleving

VERKIEZINGEN (november 2010)

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God". Micha 6:8


ChristenUnie voor een B(l)oeiende Samenleving.

Christelijk sociaal denken en doen. Wat betekent dat voor ons, u en Medemblik?

Gods koninkrijk volgens Micha.


Sommigen noemen het wel één van de mooiste teksten uit het Oude Testament:

‘Geen schoner spreuk- en meer van kracht - dan Micha 6 en wel vers 8.’

Het is het leidende Bijbelwoord voor de ChristenUnieMedemblik Campagne die als doel heeft: christenen en niet-christenen die zich hier in kunnen vinden,in Medemblik op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen voor de armoede en het onrecht in de
wereld, veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan.

1. Recht doen
Recht heeft alles te maken met hoe God zelf is. Hij weet hoe rechtvaardig leven er uit ziet en heeft dat uitgetekend in zijn geboden. Zo worden we opgeroepen om op te komen voor zwakken en verdrukten, om eerlijk en oprecht te zijn, om armoede, eenzaamheid en onrecht te bestrijden, en om vrede te stichten. Zie voor een uitwerking: Matteüs 5:3-10.

2. Trouw liefhebben
God zélf is allereerst trouw: Hij houdt zich aan zijn verbond met zijn kinderen en ís er voor hen, altijd.Trouw is dus een relationeel begrip. Wij zijn geroepen om Gods trouw te weerspiegelen door trouw tezijn, niet alleen door trouw je taak te doen, maar door liefdevol en genadig om te gaan met wie God inje leven brengt. Het gaat om trouw in familierelaties, tussen vrienden, trouw ook aan mensen in nooden armoede, en trouw aan de mensen die verdrukt worden. Verbondenheid met elkaar en met de samenleving.

3. Nederig wandelen met God
Recht doen en trouw liefhebben (uitingsvormen) worden gedragen en gevoed door nederig wandelen met God. Hierin gaat het om leven in verbondenheid met Hem. Dat vraagt om nemen van verantwoording om Zijn wil voor rechtvaardigheid uit te dragen en in de praktijk te brengen. Pas dan zullen we echt vruchtbaar worden, en kunnen we bijdragen de samenleving tot bloei te laten komen.

Met deze principes heeft de ChristenUnie Medemblik zijn verkiezingsprogramma opgesteld. We zijn bereid onze verantwoording te nemen omdat we van mening zijn dat christelijk sociaal denken en doen gebaseerd moet zijn op deze principes. Leest u vooral ons verkiezingsprogramma u kunt het downloaden op deze website achter het kopje "ons plan".

Wij nodigen u graag uit voor een discussie avond op donderdag 17 November a.s. in de Torenschouw in Opperdoes met 2e Kamerlid Joël Voordewind. Aanvang 20.00 uur. We praten dan over ons verkiezingsprogramma en over de principes van christelijk sociaal denken en doen!

Met deze kennis wensen wij u veel wijsheid toe in het maken van uw keuze op 24 november a.s.


ChristenUnie    lijst  8