tegenwind

(april 2012)

 

Als bewoners van het platteland weten wij wat het is om tegen de wind in te moeten fietsen,

dat kost energie.

Wind kan ook energie opleveren, maar dat gaat niet altijd even gemakkelijk.

 En soms is het dan ook nodig om wat tegenwind te geven.

 Zoals bij de plannen van het PWN om 3 windmolens te plaatsen aan de Oosterdijk.

Al meer dan 15 jaar is het PWN bezig om de huidige 2 niet werkende molens te vervangen. Telkens weer ligt er een voorstel op tafel waarin het PWN meer wil dan dat er mogelijk is.

Ik ben absoluut niet tegen schone energie, nee juist niet.

Elke KW. die we niet in een kolen centrale hoeven op te wekken is winst. Daarom is het goed dat er alternatieve energie wordt opgewekt, echter niet tegen elke prijs.

Om het plaatsen in goede banen te leiden, heeft de Provincie daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Het is echter wel vreemd dat juist het PWN, als Provinciaal bedrijf, zich blijkbaar niet aan die eigen Provinciale regels hoeft te houden, snapt u dat?

Wij van de ChristenUnie snappen het in ieder geval niet.

In de hele provincie staan molens in een zogenaamde lijn opstelling; maar het PWN mag de molens zomaar lukraak neerzetten, dit is storend in het open landsschap. Wat ons betreft komen er maximaal 2 molens, deze staan dan altijd in lijn.

Ik hoop dat de bewoners van de Oosterdijk genoeg energie hebben om voldoende tegenwind te geven. Zodat er uiteindelijk, na al die jaren, een plan op tafel komt waar iedereen zich in kan vinden.  Waarin ook voldoende garanties zijn opgenomen die er voor zorgen dat geluidsnormen niet worden overschreden en het unieke van dit stukje lintbebouwing langs de Westfriese Omringdijk zijn waarde blijft behouden.

Ook al hebben wij (Joël) Voordewind binnen de ChristenUnie, toch  is het soms nodig om ook eens wat tegenwind te geven.

Wij willen niet meer dan 2 windmolens, daar krijgen wij genoeg energie van!

 

Peter Zwagerman

commissielid voor de ChristenUnie.