busje komt zo

BUSJE KOMT ZO……?  (februari 2012)

 

Het was een behoorlijke commotie de laatste paar weken in de gemeente Medemblik en natuurlijk is dit zeer terecht, vooral als het ons inwoners van deze gemeente aangaat. De krant stond er bol van en zelfs de WMO- raad liet zich niet onbetuigd.

Het college van B&W had het voorstel ingediend om de pendeldienst van en naar het gemeentehuis in Wognum op te heffen; dit mede omdat Opmaat aangaf het vervoer niet meer te kunnen/willen organiseren. Het college zag natuurlijk een mooie kostenbesparing op zich afkomen en stelde het opheffen van deze pendeldienst voor in de commissie van 2 februari jongstleden. De ene fractie sprak er meer over dan de ander en toch is er geen duidelijk besluit uit voortgekomen. Hierdoor is het doorgeschoven naar de eerst volgende commissievergadering van 23 februari a.s.

Wij van de ChristenUnie zijn van mening dat de pendeldienst in stand moet blijven; juist voor die mensen met een beperking zonder indicatie, of voor mensen die geen andere mogelijkheden hebben. Natuurlijk mag én moet er een beroep worden gedaan op buren en/of familie maar er mag niemand tussen het wal en schip vallen.

De 3 fusiegemeentes WAM hebben in aanloop naar de fusie afgesproken dat er gedurende een termijn van 3 jaar een pendeldienst geregeld zou worden en dat deze  jaarlijks zou worden geëvalueerd. Nu lijkt er sprake van evalueren én tevens opheffen????

Terwijl alle fracties van deze gemeente klantvriendelijkheid en goede bereikbaarheid van de kernen naar en van het gemeentehuis hoog in het vaandel hebben staan.

Voor een nieuw paspoort, rijbewijs of ID moeten bewoners nu eenmaal naar het gemeentehuis, en wij vinden dat iedereen daarvoor op een redelijke manier het gemeentehuis in Wognum moet kunnen bereiken.

Uit de evaluatie blijkt dat er (te) weinig gebruik wordt gemaakt van de pendeldienst. Wij van de CU willen dan ook niet een busje die op gezette tijden klaar staat, maar dat de dienst aangeboden wordt wanneer men hierom vraagt.

U ziet wel dat het voor de CU nog geen gelopen race is, wat ons betreft blijft het;“busje komt zo”!

Wij houden u op de hoogte….. dus wordt vervolgd.

En als u denkt; ik ben afhankelijk van de pendeldienst, probeer dan naar het gemeentehuis te komen om de commissievergadering bij te wonen op 23 februari a.s..

 

Marnix Barg

Commissielid

ChristenUnie Medemblik