Olympische Spelen

 (juli 2012)

De Olympische Spelen is een van de grootste evenementen ter wereld en wie zou zoiets niet willen hebben, toch? Dat doet wonderen voor de trots en aantrekkingskracht van een stad of land. Medemblik wil die plek zijn waar de Water Spelen in 2028 gaan plaatsvinden. En waarom niet? Nou,……Volgens CU zijn er vier belangrijke argumenten waarom juist niet:   


1   We zijn te klein.
De vraag is of Medemblik wel voldoende menskracht en financieel vermogen heeft voor een evenement van deze omvang, en ten koste waarvan?  


2.  Het kost te veel.
Een evenement als de Olympische Spelen kost miljoenen. Onderzoek wijst uit dat de Olympische Spelen 2028 in Medemblik veel geld zal gaan kosten. Kunnen we dit geld niet beter besteden aan urgentere zaken, aan zaken met een duurzamer effect op onze samenleving? 


3.  Het is te hoog gegrepen.
Hebben Amsterdam en Nederland een track record van geslaagde grootschalige evenementen? Wat is het grootste (sport)evenement dat wij hebben gerealiseerd? Het EK Voetbal in2000 in België en Nederland? De grote wielerrondes? We kunnen concluderen dat het ons tot nu toe nauwelijks is gelukt om grote evenementen met succes binnen te halen.

Zijn we niet goed in grootschaligheid? Juist wel! Nederland heeft onder andere de grote droogleggingen en watervloedkeringen met succes gerealiseerd. Wij zijn juist goed wanneer nut en noodzaak een belangrijke rol spelen. En zeker waar het WATER aangaat!


4.  Het levert ons te weinig op
Kan Medemblik wel voldoende gebruik maken van de faciliteiten die voor de Spelen worden ontwikkeld? Wat heeft ons “achterland” er dan aan? In Beijing wordt het Bird's Nest stadion niet meer gebruikt, terwijl het in een stad ligt met meer dan 15 miljoen inwoners!                   Nederland (en zeker Medemblik) is te klein om de fysieke infrastructuur goed te kunnen gebruiken na de Spelen. Het ontbreekt ons aan omvang, geld en de cultuur om deze faciliteiten echt rendabel te kunnen exploiteren. 

Wij als CU hebben liever behoud van onze zwembaden, bibliotheken en goede voorzieningen voor iedereen!

Wij moeten helaas concluderen dat Medemblik, ook ondanks de fusie, fysiek en economisch vier maten te klein is. Is dat erg? Nee, maar wij moeten beter begrijpen waar we goed in zijn en waarin niet, en daarnaar handelen. Ieder zijn kracht!!

 

Silva Visser

ChristenUnie