Agenda

VERGADERSCHEMA GEMEENTERAAD MEDEMBLIK

Elke maand vindt er fractieoverleg plaats. U bent ten allen tijde van harte welkom om deze fractievergadering bij te wonen.   

De vergadering begint om 20.00 uur op een nader te bepalen locatie.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres : christenunie.medemblik@gmail.com