Winst en Verlies van de Verkiezingen

(April2014)
Winst en verlies van de verkiezingen klinken nog na, maar wat bij velen vooral nadreunt is het geschreeuw van de aanhangers van Wilders die ‘minder, minder!’ schreeuwden toen Wilders hen vroeg of ze meer of minder Marokkanen wilden.
Wat Wilders doet is met één woord een hele groep apart zetten en voorzien van een negatief etiket.  Een etiket van criminaliteit.  Apart zetten en daarmee grote schade aanrichten naar een hele groep. 
Er zijn mensen met Marokkaanse wortels die overtredingen begaan of misdaden plegen. Maar moeten zij daarvoor anders bestraft worden dan mede-Nederlanders? Nee, wel moet recht zegevieren en iets wat krom is, is krom. Rechtvaardige straffen zijn dan ook op hun plaats. 
Natuurlijk willen we ook criminaliteit bestrijden en overtreding van de wet bestraffen. Maar niet  om daarbij naar een groep mensen te wijzen die net zo divers is als Nederland als geheel. Deze stemming-makerij wijst alleen maar af. We moeten juist met elkaar optrekken als het om oplossen van problemen gaat..
Het gaf een schaduw over de verkiezingen maar het geeft ook een kans om hier tegen in te gaan en andere geluiden te laten horen.
We bedanken de kiezers die ons hiervoor de kans geven.  
Silva Visser