Kappen met die drugs

 
( juli 2014)
Het drugsbeleid van Nederland is failliet en werkt niet meer. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend en worden volledig onderschat. De kosten die gepaard gaan met de inzet van politie, hulpverlening en gezondheidszorg, en niet te vergeten de milieu schade door illegale lozing van afval is onaanvaardbaar hoog, om over sociale kosten maar te zwijgen. Gebruik van wiet is niet onschuldig maar maakt gevaarlijke drugs acceptabel in de jongerencultuur en het lokt zware drugscriminaliteit uit die ook delen van de bovenwereld in de greep krijgt.
De noodkreet van burgemeesters in het zuiden van het land is duidelijk genoeg.
De uitwassen van wietproductie zijn bedreiging, intimidatie, diefstal van stroom en water. Om maar wat te noemen. De huidige hennepteelt wordt gedomineerd door criminele organisaties die geweld, uitbuiting, bedreiging en afpersing (ripdeals) niet schuwen. 
Ten onrechte is door het toestaan van verkoop in coffeeshops het beeld opgeroepen dat softdrugs geen probleem vormen en een ‘normaal’ onderdeel vormen van de samenleving. Het reguleren van de drugshandel via coffeeshops, het bestrijden van ongewenst gebruik en het tegengaan van overlast is en blijft dweilen met de kraan open als het probleem niet in de kern wordt aangepakt.
Het huidige drugsbeleid is een van de grote oorzaken van schooluitval en criminaliteit. Maar kijk ook buiten de grenzen van de gemeente. Onze internationale reputatie staat op het spel vanwege de rol die Nederland speelt bij de illegale productie van cannabis, de in- en
doorvoer van drugs en de halsstarrige weigering het failliete gedoogbeleid - uniek in Europa - te beëindigen.
Voortmodderen is geen optie. Laten we de enig juiste conclusies trekken die hier getrokken moet worden:
helemaal kappen met die drugs.
Silva Visser
fractievoorzitter