Jeugd"zorg"

(september 2014)
Per 1-1-2015 moet de overgang van de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg naar de gemeenten een feit zijn. Een rapport van de Algemene Rekenkamer over de onzekerheden over het jeugdzorgbudget in 2015, een brandbrief van de werkgevers en vakbonden met zorgen over banenverlies en vernietiging van menselijk kapitaal, en het nog kritischer rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over de voortgang van de transitie, doet de discussie over het tempo van de transitie hoog oplaaien. Ook in onze regio. 
De vraag of er geld genoeg is, is al beantwoord. De kosten gaan hoog oplopen voordat de beoogde bezuinigen behaald kunnen worden. Medemblik heeft zijn weerstandvermogen redelijk op orde en dat zal hard nodig zijn. Ook wij zullen hierop interen maar Jeugdzorg mag en kan geen kind van de rekening worden. Als we concreet aan de slag gaan, zal blijken of het decentralisatie budget voldoende is, danwel dat wij voor onmogelijke opgaven zijn gesteld. Dus aan het werk.
In onze regio wordt hard samen gewerkt om de transitie goed te laten verlopen. Eén ding is zeker, als we allemaal met de klompen in de klei blijven staan, komen we geen stap vooruit en blijft het huidige niet al te beste jeugdzorgsysteem in stand. De meest kwetsbare burgertjes van Medemblik verdienen beter. Dat betekent kiezen voor een combinatie van gas geven en afremmen, dat betekent kiezen voor slim schakelen. Mee- en samenwerken en mee-, en overdenken. 
Ik put hoop uit het gezegde:” maak dingen dwingend goedkoper en ze worden slechter, maak de dingen beter en ze worden goedkoper”.
Silva Visser