Accomodaties

 
(oktober 2014)
De dorpshuizen moeten bezuinigen. Jammer, maar helaas kunnen we zeggen. Maar of die bezuinigingen terecht zijn, is de vraag. Het had ook anders gekund. In ieder geval hadden we dan het gevoel gehad dat alle kernen op dezelfde manier behandeld zouden zijn en dat de dorpshuizen, die als de ziel van een kern benoemd zijn, ook die aandacht gekregen hadden. Er is al veel over de situatie gesproken en er wordt al lang uitgesteld. Dan weer een quick scan, dan weer een andere vertraging. Dit terwijl de dorpshuizen zelf al over hun eigen slechte situatie de noodklok hebben geluid. 
Laten we eens naar een ander accommodatie kijken: de Dorpsaccommodatie  Nibbixwoud (DAN). Dat moest met spoed behandeld worden, anders mistten we een paar ton subsidie. Cijfers werden verdraaid en enige druk en manipulatie was voelbaar.  Beloftes vanuit de vorige raadsperioden werden ze genoemd, maar dan wel heel persoonlijke beloftes. Miljoenen waren er nodig.  De CU en ook andere partijen, zoals PvdA, PWF en PW2010 hadden een alternatief wat 5 miljoen scheelde.  Maar daar waren geen oren naar. Het prestigeproject moest door de Raad en dat is ook gelukt.   Hulde politiek !  Mooi staaltje van het willens en wetens doorduwen.  Ach, na 4 jaar zijn er weer andere raadsleden die dan dit debacle mogen opruimen.  Met de voorgestelde alternatieven hadden we 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan: De afgeslankte DAN, wat nog steeds ruim voldoende was en de subsidie voor de andere dorpshuizen. 
In de visie van het college staat nu dat dorpsaccommodaties geen doel op zich zijn en dat er kern overschrijdend gedacht moet worden. Ik meen me te herinneren dat bij het ontstaan van de gemeente Medemblik voor de kernen andere toezeggingen zijn gedaan.   Iets met leefbaarheid en zo.    Nu college en coalitie, dat geldt dus niet voor de DAN. Dat is een doel op zich geweest.  Er is een  vertragingstactiek toegepast op het accommodatiebeleid, zodat het niet samen met de DAN behandeld kon worden en er is absoluut niet nagedacht over ”kern overschrijdende” samenwerking met de andere accommodaties, zo vlak in de buurt. Anders was er wel naar de Bloesem gekeken. De dorpshuizen in diverse kernen worden opgeofferd aan de DAN en de burgers mogen het oplossen. Lees: betalen.  Want we vragen meer van u en jullie als het dorpshuis de kern wat waard is. De hond is in de pot, en de geest uit de fles.   De CU vindt het een afkeuren waard!   Tenzij we ook de financiering van de DAN niet meer “grensoverschrijdend” benaderen.  Blijf van de ziel van een kern af!
Silva Visser