Fractie

Silva Visser; fractievoorzitter, commissie samenleving

Mijn naam is Silva Visser - van Eijk, getrouwd, 2 kinderen en 6 kleinkinderen die gezellig dichtbij in Andijk wonen. Ik ben voor Christen Unie al een kleine 15 a 18 jaar actief waarvan de laatste 12 jaar als raadslid/fractievoorzitter. Dat doe ik met heel veel plezier en in nauwe samenwerking met de andere CU steunfractieleden breng ik onze visie duidelijk naar voren. CU is voor mij een partij die heel dicht bij mijn levensovertuiging past. Namelijk, iedereen is uniek door God geschapen, en doet er als zodanig toe. Daarom moet iedereen een volwaardige deelnemer kunnen zijn van onze samenleving. 
Ik ben tevens werkzaam als Global manager ICT en ken daarom de risico’s van het vak. Bescherming van onze gegevens is voor mij dan ook een belangrijk onderwerp. Bestuurlijk gaat er veel veranderen. Er komen vanuit de landelijke overheid veel zaken op de gemeente af waar we nog niet alles van weten. We zijn dus sterk afhankelijk van elkaar. Maar met de energie en de passie waarmee we tot nu toe de zaken voor elkaar hebben gekregen zal ook deze periode van besturen een mooie kans zijn om onze christelijke sociale mening tot uiting te brengen. Bescherming van zwakkeren wordt door de centralisatie van taken steeds meer noodzaak. 
Als hobby's staat koken en lekker eten met vrienden hoog in het vaandel en mag ik graag samen met mijn man naar muziek luisteren, zeker als de muziek van zijn eigen hand is.
Silva Visser - van Eijk 

Peter Zwagerman; commissie ruimte.

Ik ben Peter Zwagerman, getrouwd met Aveline en we hebben samen 4 kinderen, en inmiddels zelfs kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Marine Bedrijf in Den Helder.

Sinds de oprichting van een afdeling van (toen nog) de RPF ben ik betrokken bij deze partij.Van 1997 t/m 2002 als raadslid, en de afgelopen 3 jaar als commissielid Ruimte  waar ik de ChristenUnie vertegenwoordigde. Veel mensen zeggen niets met politiek te hebben, maar dagelijks we hebben er allemaal mee te maken. Onze directe leefomgeving wordt voor een belangrijk deel bepaald door het bestuur in onze gemeente. Als ChristenUnie willen we ons ook in de komende 4 jaar inzetten voor de  gemeente Medemblik en daar opkomen voor diegenen die onze steun nodig hebben.

Ik doe dat vanuit mijn Christelijke levensvisie, met Gods woord als richtlijn voor de verschillende besluiten die moeten worden genomen. Hopelijk krijgt de ChristenUnie ook nu weer uw steun om een bijdrage te kunnen leveren aan een eerlijk, oprecht en rechtvaardig bestuur.

Met vriendelijk groet Peter Zwagerman

 


Klaas Pieter Groot; commissie samenleving
Ik ben Klaas Pieter Groot, 53 jaar oud, en getrouwd met Martha. We hebben samen drie eigen kinderen, allemaal volwassen en uitgevlogen. Daarnaast hebben we momenteel 9 pleegkinderen in onze grote boerderij wonen. Aan de verzorging en begeleiding van deze kinderen/jongeren hebben we samen een dagtaak. We genieten dagelijks van het opbloeien van de kinderen die onder onze hoede zijn gekomen.  Tot nu toe was ik niet politiek actief. De aanleiding om dat wel te worden ligt in het gegeven dat de jeugdzorg wordt ondergebracht bij de gemeente . Ik heb in mijn 17 jarige ervaring met pleegzorg best wel eens gedacht “Kunnen ze dat nu  niet beter/sneller organiseren?” 
Door in de commissie Samenleving zitting te nemen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het opbouwen van een gemeentelijke organisatie waarbij de zorg voor kinderen/jongeren die dat nodig hebben centraal staat.
Natuurlijk komt er meer op de gemeente af dan jeugdzorg, we moeten op lokaal niveau de participatie-samenleving vorm gaan geven. Ik zie  grote kansen om vanuit een christelijke levensvisie hieraan te werken. Ik besef dat we hiervoor heel veel wijsheid nodig zullen hebben, ik geloof echter dat we die zullen krijgen, het staat  zo mooi in Jacobus 1 vers 5: “ Als we in wijsheid tekort schieten mogen we God daarom vragen en Hij zal die geven, zonder voorbehoud en zonder verwijt” 
Klaas Pieter Groot

Marnix Barg; commissie bestuur en middelen

Mijn naam is Marnix Barg, ik ben nu bijna 4 jaar actief als burgercommissie lid voor de ChristenUnie. Ik vind het bijzonder interessant hoe alles gaat in het politieke spectrum. Nu is dit alleen lokaal maar ook hier wordt politiek op hoog niveau bedreven en lokaal lijkt soms niet zo heel boeiend maar ik kan u verzekeren dat dit zeker niet het geval is. Ook in de gemeente Medemblik zijn er onderwerpen die ons altijd treffen maar ons zeker aangaan en van grote impact op de kernen kunnen hebben. Op dit moment leven we in een boeiende tijd. Er komt veel vanuit Den Haag naar ons toe. Denk aan jeugd zorg  om zomaar even iets te noemen. Het is voor de gemeente een grote uitdaging dit goed te doen.

Maar even weer naar mij zelf. Mijn portefeuille is bestuur en middelen. En waar gaat het dan allemaal over in zo´n commissie. Wij hebben het o.a. over geld en bestuurlijke zaken als bijv.  de nieuwe drank en horeca wet, maar ook de gemeentelijke havens en het ISCM zijn op dit moment behoorlijke grote dossiers. Wat mijn privé leven betreft; ik ben getrouwd met een geweldige vrouw genaamd Magda, verder heb ik 6 prachtige kinderen ,waarvan er nu 1 op de middelbare school zit. De samenstelling van de kinderen is 1 prachtige dochter en 5 stoere jongens.Hoe komt het dat ik hier nog tijd voor heb……. Een geweldige vrouw die me steunt in wat ik mag doen voor de samenleving.

Marnix Barg